Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8

EDUKACJA

 1. zapisy do przedszkola i szkoły,
 2. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 3. wydawanie informacji o dziecku,
 4. prowadzenie dzienników zajęć przedszkola, lekcyjnych,  specjalistów,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 1. wydawanie zaświadczeń,
 2. wydawanie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku przedszkolnego,
 3. wydawanie legitymacji szkolnych
 4. wydawanie kart rowerowych

SPRAWY KADROWE

 1. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 1. raporty,
 2. sprawozdania.

ARCHIWUM

 1. akta osobowe pracowników,
 2. dzienniki zajęć przedszkola, szkoły, specjalistów
 3. protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 4. zarządzenia wewnętrzne dyrektora zespołu,
 5. dokumentacja Rady Rodziców,
 6. dokumentacja finansowa przedszkola, szkoły.

FINANSE ZESPOŁU

 1. sprawy dotyczące działalności finansowej zespołu udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, szkoły, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor zespołu (w każdy poniedziałek w godz.: 14:00 - 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu)
 2. Powyższe  sprawy dotyczące tylko przedszkola można także uzyskać za pośrednictwem wicedyrektora zespołu ds, przedszkola (we wtorki w godz. 13:00-16:00 lub w czwartek 9-11)
 3. W pozostałych sprawach sekretariat przyjmuje interesantów:
  Poniedziałek : 9.00 - 17.00
  Wtorek, Środa, Piątek : 8:00-16:00
 4. Bieżące informacje o dziecku (przedszkole): nauczycielki poszczególnych grup.
 5. Konsultacje indywidualne dla rodziców (przedszkole): nauczycielki grup po uprzednim uzgodnieniu terminu
 6. Konsultacje u nauczycieli szkoły w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 17:00
Biblioteka: czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00-14:00

ŚWIETLICA CZYNNA JEST W GODZINACH 10:30/11:30 - 17:30

(w drugi poniedziałek każdego miesiąca, gdy trwają zebrania, świetlica czynna jest do godziny 18:30).
Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z kierownikiem świetlicy w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach  15:00 - 18:30.


PEDAGOG SZKOLNY
 • Poniedziałek: 12:00-17:00
 • Wtorek: 8:00-13:00
 • Pozostałe dni: 9:00-13:00
PSYCHOLOG SZKOLNY
 • Poniedziałek: 8:00-11:00
 • Środa: 8:00-13:00
 • Piątek: 8:15-12:15
LOGOPEDA SZKOLNY
 • Poniedziałek: 11:45-13:35
 • Wtorek: 9:55-10:40
 • Środa: 12:20-15:35
 • Piątek: 8:00-14:30
PIELĘGNIARKA SZKOLNA
 • Poniedziałek: 9:00-15:00
 • Wtorek: 9:00-15:00
 • Czwartek: 9:00-11:30
 • Piątek: 9:00-15:30
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
 1. sprawy szkoły można załatwiać ustnie, pisemnie, mailowo na adres: sp34@sp34.waw.pl, lub telefonicznie 22/827-87-25
 2. sprawy przedszkola można załatwiać ustnie, pisemnie, mailowo na adres: wislana.kropelka@przedszkole41.waw.pl lub telefonicznie 22/795-46-03
 3. sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Warszawie udziela odpowiedzi na pismo bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego wpływu.

 

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Warszawie
odpowiada: Joanna Bogdańska
data: 22-03-2021
wytworzył: Beata Biesiakirska
data: 22-03-2021
data: 22-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 31-08-2017 - Edycja treści
 • 09-05-2017 - Edycja treści
 • 02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 10-11-2014 - Edycja treści
 • 09-01-2014 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 472